วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

สไลด์ แง่คิด เพื่อชีวิตงดงาม

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

นวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่

นวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ มนุษย์เตี้ยเฮ! ผ่าตัดยืดร่างสูงสง่าเสริมราศี

นวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ มนุษย์เตี้ยเฮ! ผ่าตัดยืดร่างสูงสง่าเสริมราศี


นวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ มนุษย์เตี้ยเฮ! ผ่าตัดยืดร่างสูงสง่าเสริมราศี
นวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ล่าสุด ด้วยฝีไม้ลายมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของไทย ได้สร้างผลงานก้าวล้ำนำสมัย และเป็นแห่งแรกของเมืองไทย ชนิดวงการแพทย์ต้องตื่นตะลึง!

เมื่อมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกและข้อ ได้คิดค้นวิทยาการที่ก้าวล้ำนำสมัย ผ่าตัดเพิ่มความสูงให้กับคนที่ไม่พอใจในสภาพร่างกายตนเอง ที่เกิดมาดูต้อยต่ำ เกิดมาเตี้ยกว่าปกติ แต่ต้องการเพิ่มความสูง เพื่อเพิ่มสง่าราศี หรือโหงวเฮ้งให้กับตัวเอง

นายแพทย์ที่มีความสามารถท่านนี้คือ นพ.พรเอนก ตาดทอง ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเวชธานี ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ ด้วยการผ่าตัดเพิ่มความสูงและเป็นแห่งแรกของเมืองไทย อีกด้วย โดยได้กล่าวถึงวิทยาการที่ก้าวล้ำนี้ว่า ในปัจจุบันทั่วโลกได้เริ่มคิดค้นวิธีผ่าตัดเพิ่มความสูงกันมาตั้งแต่เมื่อ 50 ปีที่แล้ว ด้วยการ ใช้เทคนิควิธีการยืดกระดูกของศัลยแพทย์ชาวรัสเซีย ที่ค้นพบว่า เมื่อกระดูกถูกแยกจากกันอย่างถูกวิธี ร่างกายจะสามารถสร้างกระดูกใหม่ขึ้นตรงบริเวณช่องว่างได้ สำหรับกระดูกที่เกิดขึ้นใหม่นี้ จะเหมือนกับกระดูกของคนทุกประการอีกด้วย

ทั้งนี้โรงพยาบาลเวชธานี ได้มีการผ่าตัดเพิ่มความสูงมานานเกือบ 10 ปีแล้ว
สำหรับผู้ที่มาเพิ่มความสูงจะมีอยู่ 4 ประเภทด้วยกัน โดยประเภทที่ 1. กลุ่มที่ไม่พอใจความสูงของตนเอง จนคิดว่าเป็นปมด้อย 2. กลุ่มที่ต้องการเพิ่มความสูง เพื่อไปใช้ในการทำงานหรือการศึกษา 3. กลุ่มนักกีฬา และ 4. กลุ่มต้องการเพิ่มความงามให้กับสรีระของตัวเอง

โดยหลักการผ่าตัดเพิ่มความสูงนั้น แพทย์จะต้องเข้าใจถึงสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ และจะต้องสัมพันธ์กับสัดส่วนของผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงด้วย อีกทั้งต้องใช้เวลาที่จะใส่ เครื่องยึดตรึงกระดูก (ILIZAROV) หรือ อิลิซารอฟ ตรึงอยู่ที่ขา เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ต่อความยาวกระดูก 1 เซนติเมตร

ทั้งนี้เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ว่านี้สามารถรองรับน้ำหนักตัวได้และมีความคงทนแข็งแรง ทำให้คนไข้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติอีกด้วย

สำหรับการผ่าตัดเสริมความงามให้กับเรือนร่างให้สูงขึ้นนั้น ตามทฤษฎีทางการแพทย์ระบุว่า ไม่มีข้อจำกัดเรื่องความยาวและที่ผ่านมาสามารถผ่าตัดยืดความสูงได้มากถึง 30 เซนติเมตร สำหรับผู้ป่วยมีปัญหากระดูกติดเชื้อจนต้องตัดกระดูกออกไป ส่วนกรณีเพิ่มความสูงให้กับผู้ป่วยตามปกตินั้น การผ่าตัดเพิ่มความสูงมากสุดอยู่ที่ 5.5 เซนติเมตร และไม่มีข้อจำกัดในเรื่องอายุของผู้ป่วยอีกด้วย โดยผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษาอายุ 46 ปี แต่แพทย์จะปฏิเสธการรักษากับผู้ป่วย ที่ร่างกายยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ คือต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

สาเหตุเนื่องจากกระดูกยังสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นได้เอง ยกเว้นแต่ผู้มีความจำเป็นเร่งด่วน ส่วนในกรณีสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ที่มีการกำหนดความสูงขั้นต่ำไว้

โดยขั้นตอนการรักษานั้น แพทย์จะเริ่มจากการพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ถึงข้อจำกัดในเรื่องอายุและขั้นตอนต่าง ๆ ในการผ่าตัดที่ไม่ง่ายเหมือนกับการผ่าตัดเสริมหน้าอกหรือทำจมูก ที่สามารถผ่าตัดเสร็จสิ้นในวันเดียว ผู้ป่วยจึงต้องใช้เวลาและความอดทน ดังนั้นผู้รับการรักษาต้องมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง เพราะการใช้ชีวิตประจำวันจะต้องลำบากมากขึ้น

ส่วนในเรื่องราคาค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด อยู่ที่ราคา 100,000 บาท ต่อความสูง 1 เซนติเมตร และหากต้องการสูงเพิ่ม 5 เซนติเมตร จะอยู่ที่ราคา 5 แสนบาท แต่หากต้องการความสูงเกิน 5 เซนติเมตร จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 8 แสนบาทตามลำดับ

ขณะที่ผู้ที่ต้องการผ่าตัดเพิ่มความสูง 5 เซนติเมตร จะต้องใช้เวลาประมาณ 5 เดือน แบ่งเป็นการสร้างกระดูก 5 เซนติเมตร ต้องใช้เวลา 50 วัน ส่วนเวลาที่เหลือเป็นช่วงที่กระดูกสร้างแคลเซียม เพื่อความแข็งแรง พร้อมกับต้องทำกายภาพบำบัดควบคู่กันไปด้วย อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ใส่เครื่องยึดกระดูก ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

คราวนี้เห็นทีผู้ที่เกิดมารูปร่างเล็ก คงไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจกันแล้ว เพราะในอนาคตนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ ด้วยการผ่าตัดเพิ่มความสูง สามารถผ่าตัดให้มีร่างกายดูสูงสง่า มีราศีกันแล้ว และอาจทำให้คำว่า “เตี้ย”....? คงจะไม่ได้ยินหรือได้ฟังกันอีกแล้ว หรืออาจได้ยินกันน้อยลง หรือไม่แน่อาจสูญพันธุ์ไปเลยก็ว่าได้.

สุดารัตน์ งามพิรุณตระกูล ข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น