วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

สไลด์ แง่คิด เพื่อชีวิตงดงาม

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ : ตู้อบแห้งเครื่องมือแพทย์

นวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ รักษาดุลยภาพผิวพรรณดูอ่อนเยาว์

ในฐานะเจ้าของรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด 2010 ประเภทสถานบริการความงามและผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากกระทรวงสาธารณสุข บริษัทแพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดสัมมนาภายใต้แนวคิด "มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก การสื่อสารของเซลล์ที่ไม่สมบูรณ์ หรือบกพร่อง จะส่งผลให้เกิดอาการและปัญหาต่างๆ ซึ่งแท้จริงแล้วมนุษย์เราไม่ได้ป่วย แต่เป็นเซลล์ต่างหากที่ป่วย" ณ รร.คอนราด เมื่อเร็วๆนี้

ภายในงาน ผศ.นพ. ถนอม บรรณประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความรู้ถึงความเจริญด้านวิทยาการการรักษา โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารของเซลล์ว่า เกิดขึ้นมานานแล้วในต่างประเทศตามแนวคิด สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก มีการติดต่อประสานงานภายใต้การควบคุมของยีน

ต่อเมื่อเซลล์เกิดภาวะไม่ปกติ หรือมีปัจจัยต่างๆมาทำให้การทำงานบกพร่อง ไม่บรรลุประสิทธิผล ทำให้เกิดปัญหาและโรคอื่นๆตามมา ซึ่งอนุมานได้ว่า แท้จริงแล้วเซลล์ป่วย เราไม่ได้ป่วย แนวทางการรักษาในอนาคตอันใกล้จึงเปลี่ยนไป เป็นการมุ่งรักษาลงลึกไปถึงระดับการทำงานของเซลล์ ซึ่งมีข้อดีคือ แก้ที่ต้นเหตุ ไม่มีอันตราย ไม่ส่งผลกระทบหรือรบกวนต่อสรีรวิทยา และรักษาแบบตรงจุด

ด้าน ศาสตราภิชาน ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ประธานกรรมการ บมจ.แพนราชเทวี กรุ๊ป กล่าวถึงการนำวิทยาการการสื่อสารของเซลล์มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมการรักษาว่า เซลล์ในร่างกายก็เปรียบเสมือนตัวรับสัญญาณ ซึ่งในภาวะปัจจุบันมีสัญญาณที่ดีและไม่ดีทั้งจากภายนอกและภายใน ที่ส่งผลกระทบและเป็นตัวการทำให้เกิดโรคและอาการที่เกี่ยวกับผิวพรรณต่างๆ สัญญาณที่ไม่ดีจากภายนอก มีอาทิแสงแดด ฝุ่นควัน มลพิษ เชื้อโรคต่างๆ ส่วนสัญญาณที่ไม่ดีจากภายใน อาทิ ความ เครียด ฮอร์โมนสูงหรือต่ำเกินไป ซึ่งเซลล์ของคนเราจะรับรู้และตอบสนองทั้งสัญญาณที่ดีและไม่ดี โดยไม่มีการสกรีนว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยแนวทาง ปฏิบัติในการจัดตั้งกระบวน การป้องกันบล็อกสัญญาณที่ไม่ดี และบู๊ตสัญญาณที่ดีก่อนเข้าสู่ร่างกาย เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพที่แข็งแรง และผิวพรรณที่ดูอ่อนเยาว์กว่าวัย ผ่านระบบ Cell signaling หรือการสื่อสารของเซลล์ ซึ่งเรียกว่าการรักษาดุลยภาพของเซลล์

ส่วนแนวทางรักษาดุลยภาพของเซลล์ แบ่งเป็นกลุ่ม code blocker หรือเทคนิคในการระงับสัญญาณไม่ดีที่ทำให้เกิดอาการ ผลที่ได้รับคือ ปรับเปลี่ยนการทำงานของเซลล์ที่มากขึ้นให้กลับสู่ภาวะปกติ ปรับรูปร่างหรือหน้าที่ของเซลล์ให้กลับมาสู่ปกติ หยุดการตายของเซลล์ ใช้ได้ผลดีกับผู้ที่เป็นฝ้า กระ ฯลฯ และกลุ่ม code booster หรือเทคนิคการเสริมสร้างสัญญาณที่ดีให้ไปถึงเซลล์มากขึ้น เพื่อให้ทำงานสู่สภาพปกติ ทำได้โดยเพิ่มการทำหน้าที่หรือปริมาณของแต่ละเนื้อเยื่อ ช่วยให้ระยะเวลาวงจรของเซลล์ต่างๆดีขึ้น ช่วยเรื่องของ metabolism และลด catabolism ของเซลล์ผิวหนัง ใช้ได้ผลดีกับผู้ที่มีอาการด่างขาว ริ้วรอยเหี่ยวย่น สีผิวไม่สม่ำเสมอ ฯลฯ.
แหล่งข่าว :
โพสต์เมื่อ : 2010-08-18

นวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ รักษาดุลยภาพผิวพรรณดูอ่อนเยาว์

ในฐานะเจ้าของรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด 2010 ประเภทสถานบริการความงามและผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากกระทรวงสาธารณสุข บริษัทแพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดสัมมนาภายใต้แนวคิด "มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก การสื่อสารของเซลล์ที่ไม่สมบูรณ์ หรือบกพร่อง จะส่งผลให้เกิดอาการและปัญหาต่างๆ ซึ่งแท้จริงแล้วมนุษย์เราไม่ได้ป่วย แต่เป็นเซลล์ต่างหากที่ป่วย" ณ รร.คอนราด เมื่อเร็วๆนี้

ภายในงาน ผศ.นพ. ถนอม บรรณประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความรู้ถึงความเจริญด้านวิทยาการการรักษา โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารของเซลล์ว่า เกิดขึ้นมานานแล้วในต่างประเทศตามแนวคิด สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก มีการติดต่อประสานงานภายใต้การควบคุมของยีน

ต่อเมื่อเซลล์เกิดภาวะไม่ปกติ หรือมีปัจจัยต่างๆมาทำให้การทำงานบกพร่อง ไม่บรรลุประสิทธิผล ทำให้เกิดปัญหาและโรคอื่นๆตามมา ซึ่งอนุมานได้ว่า แท้จริงแล้วเซลล์ป่วย เราไม่ได้ป่วย แนวทางการรักษาในอนาคตอันใกล้จึงเปลี่ยนไป เป็นการมุ่งรักษาลงลึกไปถึงระดับการทำงานของเซลล์ ซึ่งมีข้อดีคือ แก้ที่ต้นเหตุ ไม่มีอันตราย ไม่ส่งผลกระทบหรือรบกวนต่อสรีรวิทยา และรักษาแบบตรงจุด

ด้าน ศาสตราภิชาน ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ประธานกรรมการ บมจ.แพนราชเทวี กรุ๊ป กล่าวถึงการนำวิทยาการการสื่อสารของเซลล์มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมการรักษาว่า เซลล์ในร่างกายก็เปรียบเสมือนตัวรับสัญญาณ ซึ่งในภาวะปัจจุบันมีสัญญาณที่ดีและไม่ดีทั้งจากภายนอกและภายใน ที่ส่งผลกระทบและเป็นตัวการทำให้เกิดโรคและอาการที่เกี่ยวกับผิวพรรณต่างๆ สัญญาณที่ไม่ดีจากภายนอก มีอาทิแสงแดด ฝุ่นควัน มลพิษ เชื้อโรคต่างๆ ส่วนสัญญาณที่ไม่ดีจากภายใน อาทิ ความ เครียด ฮอร์โมนสูงหรือต่ำเกินไป ซึ่งเซลล์ของคนเราจะรับรู้และตอบสนองทั้งสัญญาณที่ดีและไม่ดี โดยไม่มีการสกรีนว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยแนวทาง ปฏิบัติในการจัดตั้งกระบวน การป้องกันบล็อกสัญญาณที่ไม่ดี และบู๊ตสัญญาณที่ดีก่อนเข้าสู่ร่างกาย เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพที่แข็งแรง และผิวพรรณที่ดูอ่อนเยาว์กว่าวัย ผ่านระบบ Cell signaling หรือการสื่อสารของเซลล์ ซึ่งเรียกว่าการรักษาดุลยภาพของเซลล์

ส่วนแนวทางรักษาดุลยภาพของเซลล์ แบ่งเป็นกลุ่ม code blocker หรือเทคนิคในการระงับสัญญาณไม่ดีที่ทำให้เกิดอาการ ผลที่ได้รับคือ ปรับเปลี่ยนการทำงานของเซลล์ที่มากขึ้นให้กลับสู่ภาวะปกติ ปรับรูปร่างหรือหน้าที่ของเซลล์ให้กลับมาสู่ปกติ หยุดการตายของเซลล์ ใช้ได้ผลดีกับผู้ที่เป็นฝ้า กระ ฯลฯ และกลุ่ม code booster หรือเทคนิคการเสริมสร้างสัญญาณที่ดีให้ไปถึงเซลล์มากขึ้น เพื่อให้ทำงานสู่สภาพปกติ ทำได้โดยเพิ่มการทำหน้าที่หรือปริมาณของแต่ละเนื้อเยื่อ ช่วยให้ระยะเวลาวงจรของเซลล์ต่างๆดีขึ้น ช่วยเรื่องของ metabolism และลด catabolism ของเซลล์ผิวหนัง ใช้ได้ผลดีกับผู้ที่มีอาการด่างขาว ริ้วรอยเหี่ยวย่น สีผิวไม่สม่ำเสมอ ฯลฯ.
แหล่งข่าว :
โพสต์เมื่อ : 2010-08-18

นวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ รักษาดุลยภาพผิวพรรณดูอ่อนเยาว์

ในฐานะเจ้าของรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด 2010 ประเภทสถานบริการความงามและผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากกระทรวงสาธารณสุข บริษัทแพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดสัมมนาภายใต้แนวคิด "มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก การสื่อสารของเซลล์ที่ไม่สมบูรณ์ หรือบกพร่อง จะส่งผลให้เกิดอาการและปัญหาต่างๆ ซึ่งแท้จริงแล้วมนุษย์เราไม่ได้ป่วย แต่เป็นเซลล์ต่างหากที่ป่วย" ณ รร.คอนราด เมื่อเร็วๆนี้

ภายในงาน ผศ.นพ. ถนอม บรรณประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความรู้ถึงความเจริญด้านวิทยาการการรักษา โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารของเซลล์ว่า เกิดขึ้นมานานแล้วในต่างประเทศตามแนวคิด สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก มีการติดต่อประสานงานภายใต้การควบคุมของยีน

ต่อเมื่อเซลล์เกิดภาวะไม่ปกติ หรือมีปัจจัยต่างๆมาทำให้การทำงานบกพร่อง ไม่บรรลุประสิทธิผล ทำให้เกิดปัญหาและโรคอื่นๆตามมา ซึ่งอนุมานได้ว่า แท้จริงแล้วเซลล์ป่วย เราไม่ได้ป่วย แนวทางการรักษาในอนาคตอันใกล้จึงเปลี่ยนไป เป็นการมุ่งรักษาลงลึกไปถึงระดับการทำงานของเซลล์ ซึ่งมีข้อดีคือ แก้ที่ต้นเหตุ ไม่มีอันตราย ไม่ส่งผลกระทบหรือรบกวนต่อสรีรวิทยา และรักษาแบบตรงจุด

ด้าน ศาสตราภิชาน ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ประธานกรรมการ บมจ.แพนราชเทวี กรุ๊ป กล่าวถึงการนำวิทยาการการสื่อสารของเซลล์มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมการรักษาว่า เซลล์ในร่างกายก็เปรียบเสมือนตัวรับสัญญาณ ซึ่งในภาวะปัจจุบันมีสัญญาณที่ดีและไม่ดีทั้งจากภายนอกและภายใน ที่ส่งผลกระทบและเป็นตัวการทำให้เกิดโรคและอาการที่เกี่ยวกับผิวพรรณต่างๆ สัญญาณที่ไม่ดีจากภายนอก มีอาทิแสงแดด ฝุ่นควัน มลพิษ เชื้อโรคต่างๆ ส่วนสัญญาณที่ไม่ดีจากภายใน อาทิ ความ เครียด ฮอร์โมนสูงหรือต่ำเกินไป ซึ่งเซลล์ของคนเราจะรับรู้และตอบสนองทั้งสัญญาณที่ดีและไม่ดี โดยไม่มีการสกรีนว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยแนวทาง ปฏิบัติในการจัดตั้งกระบวน การป้องกันบล็อกสัญญาณที่ไม่ดี และบู๊ตสัญญาณที่ดีก่อนเข้าสู่ร่างกาย เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพที่แข็งแรง และผิวพรรณที่ดูอ่อนเยาว์กว่าวัย ผ่านระบบ Cell signaling หรือการสื่อสารของเซลล์ ซึ่งเรียกว่าการรักษาดุลยภาพของเซลล์

ส่วนแนวทางรักษาดุลยภาพของเซลล์ แบ่งเป็นกลุ่ม code blocker หรือเทคนิคในการระงับสัญญาณไม่ดีที่ทำให้เกิดอาการ ผลที่ได้รับคือ ปรับเปลี่ยนการทำงานของเซลล์ที่มากขึ้นให้กลับสู่ภาวะปกติ ปรับรูปร่างหรือหน้าที่ของเซลล์ให้กลับมาสู่ปกติ หยุดการตายของเซลล์ ใช้ได้ผลดีกับผู้ที่เป็นฝ้า กระ ฯลฯ และกลุ่ม code booster หรือเทคนิคการเสริมสร้างสัญญาณที่ดีให้ไปถึงเซลล์มากขึ้น เพื่อให้ทำงานสู่สภาพปกติ ทำได้โดยเพิ่มการทำหน้าที่หรือปริมาณของแต่ละเนื้อเยื่อ ช่วยให้ระยะเวลาวงจรของเซลล์ต่างๆดีขึ้น ช่วยเรื่องของ metabolism และลด catabolism ของเซลล์ผิวหนัง ใช้ได้ผลดีกับผู้ที่มีอาการด่างขาว ริ้วรอยเหี่ยวย่น สีผิวไม่สม่ำเสมอ ฯลฯ.
แหล่งข่าว :
โพสต์เมื่อ : 2010-08-18

นวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ รักษาดุลยภาพผิวพรรณดูอ่อนเยาว์

ในฐานะเจ้าของรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด 2010 ประเภทสถานบริการความงามและผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากกระทรวงสาธารณสุข บริษัทแพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดสัมมนาภายใต้แนวคิด "มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก การสื่อสารของเซลล์ที่ไม่สมบูรณ์ หรือบกพร่อง จะส่งผลให้เกิดอาการและปัญหาต่างๆ ซึ่งแท้จริงแล้วมนุษย์เราไม่ได้ป่วย แต่เป็นเซลล์ต่างหากที่ป่วย" ณ รร.คอนราด เมื่อเร็วๆนี้

ภายในงาน ผศ.นพ. ถนอม บรรณประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความรู้ถึงความเจริญด้านวิทยาการการรักษา โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารของเซลล์ว่า เกิดขึ้นมานานแล้วในต่างประเทศตามแนวคิด สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก มีการติดต่อประสานงานภายใต้การควบคุมของยีน

ต่อเมื่อเซลล์เกิดภาวะไม่ปกติ หรือมีปัจจัยต่างๆมาทำให้การทำงานบกพร่อง ไม่บรรลุประสิทธิผล ทำให้เกิดปัญหาและโรคอื่นๆตามมา ซึ่งอนุมานได้ว่า แท้จริงแล้วเซลล์ป่วย เราไม่ได้ป่วย แนวทางการรักษาในอนาคตอันใกล้จึงเปลี่ยนไป เป็นการมุ่งรักษาลงลึกไปถึงระดับการทำงานของเซลล์ ซึ่งมีข้อดีคือ แก้ที่ต้นเหตุ ไม่มีอันตราย ไม่ส่งผลกระทบหรือรบกวนต่อสรีรวิทยา และรักษาแบบตรงจุด

ด้าน ศาสตราภิชาน ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ประธานกรรมการ บมจ.แพนราชเทวี กรุ๊ป กล่าวถึงการนำวิทยาการการสื่อสารของเซลล์มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมการรักษาว่า เซลล์ในร่างกายก็เปรียบเสมือนตัวรับสัญญาณ ซึ่งในภาวะปัจจุบันมีสัญญาณที่ดีและไม่ดีทั้งจากภายนอกและภายใน ที่ส่งผลกระทบและเป็นตัวการทำให้เกิดโรคและอาการที่เกี่ยวกับผิวพรรณต่างๆ สัญญาณที่ไม่ดีจากภายนอก มีอาทิแสงแดด ฝุ่นควัน มลพิษ เชื้อโรคต่างๆ ส่วนสัญญาณที่ไม่ดีจากภายใน อาทิ ความ เครียด ฮอร์โมนสูงหรือต่ำเกินไป ซึ่งเซลล์ของคนเราจะรับรู้และตอบสนองทั้งสัญญาณที่ดีและไม่ดี โดยไม่มีการสกรีนว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยแนวทาง ปฏิบัติในการจัดตั้งกระบวน การป้องกันบล็อกสัญญาณที่ไม่ดี และบู๊ตสัญญาณที่ดีก่อนเข้าสู่ร่างกาย เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพที่แข็งแรง และผิวพรรณที่ดูอ่อนเยาว์กว่าวัย ผ่านระบบ Cell signaling หรือการสื่อสารของเซลล์ ซึ่งเรียกว่าการรักษาดุลยภาพของเซลล์

ส่วนแนวทางรักษาดุลยภาพของเซลล์ แบ่งเป็นกลุ่ม code blocker หรือเทคนิคในการระงับสัญญาณไม่ดีที่ทำให้เกิดอาการ ผลที่ได้รับคือ ปรับเปลี่ยนการทำงานของเซลล์ที่มากขึ้นให้กลับสู่ภาวะปกติ ปรับรูปร่างหรือหน้าที่ของเซลล์ให้กลับมาสู่ปกติ หยุดการตายของเซลล์ ใช้ได้ผลดีกับผู้ที่เป็นฝ้า กระ ฯลฯ และกลุ่ม code booster หรือเทคนิคการเสริมสร้างสัญญาณที่ดีให้ไปถึงเซลล์มากขึ้น เพื่อให้ทำงานสู่สภาพปกติ ทำได้โดยเพิ่มการทำหน้าที่หรือปริมาณของแต่ละเนื้อเยื่อ ช่วยให้ระยะเวลาวงจรของเซลล์ต่างๆดีขึ้น ช่วยเรื่องของ metabolism และลด catabolism ของเซลล์ผิวหนัง ใช้ได้ผลดีกับผู้ที่มีอาการด่างขาว ริ้วรอยเหี่ยวย่น สีผิวไม่สม่ำเสมอ ฯลฯ.
แหล่งข่าว :
โพสต์เมื่อ : 2010-08-18

นวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ รักษาดุลยภาพผิวพรรณดูอ่อนเยาว์

ในฐานะเจ้าของรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด 2010 ประเภทสถานบริการความงามและผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากกระทรวงสาธารณสุข บริษัทแพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดสัมมนาภายใต้แนวคิด "มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก การสื่อสารของเซลล์ที่ไม่สมบูรณ์ หรือบกพร่อง จะส่งผลให้เกิดอาการและปัญหาต่างๆ ซึ่งแท้จริงแล้วมนุษย์เราไม่ได้ป่วย แต่เป็นเซลล์ต่างหากที่ป่วย" ณ รร.คอนราด เมื่อเร็วๆนี้

ภายในงาน ผศ.นพ. ถนอม บรรณประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความรู้ถึงความเจริญด้านวิทยาการการรักษา โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารของเซลล์ว่า เกิดขึ้นมานานแล้วในต่างประเทศตามแนวคิด สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก มีการติดต่อประสานงานภายใต้การควบคุมของยีน

ต่อเมื่อเซลล์เกิดภาวะไม่ปกติ หรือมีปัจจัยต่างๆมาทำให้การทำงานบกพร่อง ไม่บรรลุประสิทธิผล ทำให้เกิดปัญหาและโรคอื่นๆตามมา ซึ่งอนุมานได้ว่า แท้จริงแล้วเซลล์ป่วย เราไม่ได้ป่วย แนวทางการรักษาในอนาคตอันใกล้จึงเปลี่ยนไป เป็นการมุ่งรักษาลงลึกไปถึงระดับการทำงานของเซลล์ ซึ่งมีข้อดีคือ แก้ที่ต้นเหตุ ไม่มีอันตราย ไม่ส่งผลกระทบหรือรบกวนต่อสรีรวิทยา และรักษาแบบตรงจุด

ด้าน ศาสตราภิชาน ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ประธานกรรมการ บมจ.แพนราชเทวี กรุ๊ป กล่าวถึงการนำวิทยาการการสื่อสารของเซลล์มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมการรักษาว่า เซลล์ในร่างกายก็เปรียบเสมือนตัวรับสัญญาณ ซึ่งในภาวะปัจจุบันมีสัญญาณที่ดีและไม่ดีทั้งจากภายนอกและภายใน ที่ส่งผลกระทบและเป็นตัวการทำให้เกิดโรคและอาการที่เกี่ยวกับผิวพรรณต่างๆ สัญญาณที่ไม่ดีจากภายนอก มีอาทิแสงแดด ฝุ่นควัน มลพิษ เชื้อโรคต่างๆ ส่วนสัญญาณที่ไม่ดีจากภายใน อาทิ ความ เครียด ฮอร์โมนสูงหรือต่ำเกินไป ซึ่งเซลล์ของคนเราจะรับรู้และตอบสนองทั้งสัญญาณที่ดีและไม่ดี โดยไม่มีการสกรีนว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยแนวทาง ปฏิบัติในการจัดตั้งกระบวน การป้องกันบล็อกสัญญาณที่ไม่ดี และบู๊ตสัญญาณที่ดีก่อนเข้าสู่ร่างกาย เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพที่แข็งแรง และผิวพรรณที่ดูอ่อนเยาว์กว่าวัย ผ่านระบบ Cell signaling หรือการสื่อสารของเซลล์ ซึ่งเรียกว่าการรักษาดุลยภาพของเซลล์

ส่วนแนวทางรักษาดุลยภาพของเซลล์ แบ่งเป็นกลุ่ม code blocker หรือเทคนิคในการระงับสัญญาณไม่ดีที่ทำให้เกิดอาการ ผลที่ได้รับคือ ปรับเปลี่ยนการทำงานของเซลล์ที่มากขึ้นให้กลับสู่ภาวะปกติ ปรับรูปร่างหรือหน้าที่ของเซลล์ให้กลับมาสู่ปกติ หยุดการตายของเซลล์ ใช้ได้ผลดีกับผู้ที่เป็นฝ้า กระ ฯลฯ และกลุ่ม code booster หรือเทคนิคการเสริมสร้างสัญญาณที่ดีให้ไปถึงเซลล์มากขึ้น เพื่อให้ทำงานสู่สภาพปกติ ทำได้โดยเพิ่มการทำหน้าที่หรือปริมาณของแต่ละเนื้อเยื่อ ช่วยให้ระยะเวลาวงจรของเซลล์ต่างๆดีขึ้น ช่วยเรื่องของ metabolism และลด catabolism ของเซลล์ผิวหนัง ใช้ได้ผลดีกับผู้ที่มีอาการด่างขาว ริ้วรอยเหี่ยวย่น สีผิวไม่สม่ำเสมอ ฯลฯ.
แหล่งข่าว :
โพสต์เมื่อ : 2010-08-18

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ : ตู้อบแห้งเครื่องมือแพทย์

ใช้เป็นเครื่องอบแห้งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ก่อนส่งนึ่งอบไอน้ำฆ่าเชื้อโรค
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ตู้อบแห้งเครื่องมือแพทย์

ชื่อผู้ประดิษฐ์/คิดค้น

1.   นายสมเกียรติ  จันต๊ะโพธิ์            หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง งานบริการสุขภาพชุมชน
ชื่อผู้นำเสนอ
1.   นายสมเกียรติ  จันต๊ะโพธิ์            หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง งานบริการสุขภาพชุมชน
2.   นางสุภาภรณ์  บัญญัติ                  พยาบาลวิชาชีพ 5 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
3.   นายไชยา ทับเอี่ยม                        พนักงานจ่ายกลาง โรงพยาบาลบ้านตาก

สถานที่ติดต่อกลับ

                โรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  โทรศัพท์ 0-5559-1435-6                   โทรสาร 0-5554-8066 มือถือ 0-1888-9011  e-mail address : tingbanyati@yahoo.com

หลักการเหตุผล

                ในการให้บริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการของโรงพยาบาล การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลมีความสำคัญมากเพราะการติดเชื้อถือเป็นความเสี่ยงสำคัญของผู้ป่วยและโรงพยาบาลที่ทำให้เกิดอันตราย ภาวะแทรกซ้อนและความสูญเสียทั้งชีวิตและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาจำนวนมาก  เครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะทางโรงพยาบาลจะใช้การฆ่าเชื้อโดยการนึ่งอบไอน้ำด้วยความดันสูงหลังจากที่ผ่านการล้างจนสะอาดแล้ว  เมื่อล้างเครื่องมือเหล่านี้เสร็จแล้วจะต้องทำให้แห้งก่อนแล้วจึงจะห่อเข้าชุดรักษาแล้วจึงส่งนึ่ง แต่เดิมทางหน่วยจ่ายกลางจะใช้วิธีตากให้แห้งซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างนาน ขณะตากให้แห้งก็มีการปนเปื้อนฝุ่นผงละออง บางชิ้นที่มีเขี้ยวจะมีไอน้ำอยู่ก็ต้องนำมาเช็ดใหม่  บางชิ้นอยู่ชุดเดียวกันแต่แห้งไม่พร้อมกันก็ต้องรอไม่สามารถจัดชุดได้ ทำให้นึ่งของได้ช้า ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้ต้องซื้อไว้สำรองในปริมาณมากขึ้น เป็นภาระในการจัดเก็บและเสียงบประมาณเพิ่มขึ้น ด้วยปัญหาเหล่านี้ผู้ประดิษฐ์จึงได้นำอุปกรณ์ที่ชำรุดแล้วนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องอบแห้งเครื่องมือที่จะช่วยให้เครื่องมือแห้งเร็ว ตรวจสอบจำนวนได้ง่ายและไม่สัมผัสกับฝุ่นผงละอองขึ้นมาใช้

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องนึ่งแห้งเร็ว ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน
2.       เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการสัมผัสปนเปื้อนฝุ่นละอองแก่เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ล้างสะอาดแล้ว
3.     เพื่อสามารถควบคุมจำนวนของที่ต้องทำให้แห้ง สามารถจัดเป็นชุดได้เลย ลดระยะเวลาในการจัดชุดใหม่และลดการจัดชุดเครื่องมือผิดพลาดและลดการสูญหาย
4.       ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของการเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แห้งก่อนนำไปนึ่งอบไอน้ำ

วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

1.       อุปกรณ์ที่ใช้
1)      ตู้อบฟิล์ม X-ray เก่าที่ชำรุดแล้ว
2)      แมกเนติก  220 V.A.C. (CN.18)  พร้อมโอเวอร์โหลดป้องกันกระแสเกิน
3)      Timer สวิทซ์ 220 V.A.C.
4)      เบรกเกอร์  20 A.  220 V.A.C.
5)      หลอดไฟ Control
6)      สวิทซ์กริ่ง
7)      ตะแกรงสแตนเลส  ช่อง 1” X 1”  กว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร
2.  งบประมาณ   3,000.- บาท

3.  วิธีการทำงาน

1)      เมื่อกดเบรกเกอร์ไฟฟ้าขึ้น  หลอดไฟสีเขียวจะติดแสดงว่าพร้อมที่จะทำงานแล้ว
2)    เมื่อยกเบรกเกอร์แล้วก็กดสวิทซ์ควบคุมการทำงานของแมกเนติก เมื่อแมกเนติกทำงานก็จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าขดลวดความร้อนทำงาน  หลอดไฟสัญญาณสีแดงจะติดพร้อมกับพัดลมกระจายความร้อนให้ทั่วภายในตู้อบ (พัดลมทำงานหลอดไฟสีเหลืองจะติด)
3)    เมื่อลวดความร้อนพัดลมทำงานตามเวลาที่กำหนด  ควบคุมโดย Timer รีเลย์ประมาณ 15 นาที หรือมากหรือน้อยก็ได้ เพราะ Timer ปรับค่าได้
4)    เมื่อ Timer ทำงานครบเวลาที่ตั้งไว้ Timer ก็จะตัดวงจรทั้งหมด  ถ้าจะให้ทำงานอีกก็กดสวิทซ์ควบคุมอีกครั้งหนึ่งหรือเริ่มจากวิธีการทำงานจากข้อ 2 

การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์

                หลังจากประดิษฐ์เครื่องอบแห้งเครื่องมือเสร็จแล้วได้นำไปทดลองใช้ที่หน่วยจ่ายกลางโรงพยาบาลบ้านตากเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ พบว่า
1.     ระยะเวลาในการอบแห้งเครื่องมือใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ในขณะที่ถ้าตากให้แห้งเองจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยที่ถ้าตากให้แห้งเองเครื่องมือที่มีเขี้ยวจะมีไอน้ำเกาะจะต้องเช็ดอีกครั้งก่อนจะจัดชุดอุปกรณ์ส่งนึ่ง  การใช้เครื่องอบแห้งจะสามารถกำหนดเวลาทำงานได้ชัดเจน  สามารถตั้งเวลาได้
2.     ปริมาณที่อบได้ประมาณ 200 ชิ้นต่อครั้งต่อ 15 นาที โดยสามารถจัดเป็นชุดได้ตั้งแต่อบแห้งเลย ทำให้เกิดความรวดเร็ว ทำงานรอบเดียว  ตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์ได้และลดความผิดพลาดในการจัดชุดเครื่องมือ
3.       ระยะเวลาในการนึ่งประมาณ 15 นาทีใช้กระแสไฟฟ้าไม่มาก
ประโยชน์และการนำไปใช้
                ใช้เป็นเครื่องอบแห้งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ก่อนส่งนึ่งอบไอน้ำฆ่าเชื้อโรค

เอกสารอ้างอิง

1.       ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์. การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ: ทีซีจี พริ้นติ้ง,2545.
2.     ลือชัย  ทองนิล. การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า. พิมพ์ครั้งที่ 11(ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น),2547.
3.       ไวพจน์  ศรีธัญ. การติดตั้งไฟฟ้า1. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,2545.
4.       ศุลี  บรรจงจิตร. หลักการและเทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2547.
ศุลี  บรรจงจิตร. อุปกรณ์และการติดตั้งในระบบไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2547

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น